måndag 12 februari 2018

Sweatshop

Bildresultat för sweatshopI serien Sweatshop får vi följa modebloggarna Sarah och Lisa när de åkter till Phnom Penh (Kambodja) för att ta reda på mer hur modeindustrin fungerar. 


1) Sammanfatta filmen
2) Varför flyttar klädesföretagen sin produktion utomlands?
3) Hur kan du göra för att påverka textilarbetarnas situation?
4) Vad kan konsekvenserna bli om du köper ett dyrare plagg av god kvalitet? Och för vilka?
5) Skulle vi kunna ha möjligheten att köpa billiga kläder och ändå ge textilarbetarna en lön som de kan mer än överleva på? 

fredag 2 februari 2018

Handla hållbart!

Idag ska ni få testa hur ni kan göra "rätt" val i en butik när ni ska handla. Vissa av varorna är "vardagsvaror" sådana så vi handlar ofta, vissa är varor vi handlar mer sällan. Hur kan dina val påverka miljön?Klicka på bilden ovan, spela spelet, när du är klar ska du svara på följande frågor. 

1) Vilka symboler kan du som konsument rätta dig efter när du går och handlar? Hitta symbolerna och skriv förklaring vad de står för.

2) Vad finns i din familjs kyl, frys och skafferi? Vad av det skulle ni kunna vara utan eller göra ett annat val? 

3) Läs artikeln "Fiskpinnens resa", tillsammans ska ni fundera ut, hur skulle vi kunna undvika att fiskpinnen transporteras så långt innan den hamnar i våra frysdiskar. Vilka konsekvenser blir det av dagens transport och vilka blir det av ert förslag. Tänk både lång och kortsiktigt, individ och samhälle, lokalt och globalt. 


4) Om ni blir klara så kan ni gå till Fatta katastrofen och spela spelet om förorenat vatten.

söndag 28 januari 2018

2020 Energy

Skolan
Par 
Tillsammans med en klasskompis (jag delar upp er i par) kommer du att få spela spelet 2020 energy. Det är ett spel med fokus på hållbar utveckling. Spelet består av tre ”nivåer”:
 1. Individuellt
 2. Regionalt
 3. Globalt
Varje nivå består av tre olika ”uppdrag”. Uppdragen utgår från:
 • Energibesparing
 • Effektiv energiförbrukning
 • Förnybar energi
Ni väljer tillsammans ett uppdrag per nivå och arbetar med (Finns det tid över i slutet, får ni givetvis även spela vidare alla uppdrag, men endast ett uppdrag per nivå ska redovisas i rapporten)
I spelet (längst upp till vänster på sidan) finns en ordbok. Så fort ni stöter på ett begrepp som ni inte förstår så använd ordboken! Här får ni förklaringar till många svåra begrepp.
ordbok

Uppgift
Till er hjälp kommer ni få ett ”spelschema”. Här kommer ni få fylla i:
 • ”Uppdraget” – beskriv det uppdrag ni väljer att spela på varje nivå.
 • Vad får ni för information att väga in i ert beslut utifrån aspekterna miljö, ekonomi och socialt? Klicka på personerna längst ner till höger i bild.
 • Vilka olika alternativ får ni att välja mellan när ni ska ta beslut?
 • Beskriv vilka olika konsekvenser de olika alternativen skulle kunna få utifrån de tre aspekterna miljö, ekonomi och socialt. Här har ni möjlighet att utveckla era egna tankar! Använd gärna analysmodellen när ni resonerar. Tänk på att väga in konsekvenser utifrån alla tre aspekter (miljö, ekonomi, socialt). Se till att underbygga era analyser med fakta, samtidigt som ni använder era egna tankar och reflektioner för att utveckla ert resonemang ytterligare! Utgå från frågeställningarna:
 1. Vilka långsiktiga/kortsiktiga konsekvenser kan varje alternativ ge?
 2. Vilka positiva/negativa konsekvenser kan varje alternativ ge ?
 3. Vad är viktigt för er när ni väljer? Vilka egna aspekter väger ni in i ert beslut? ”Gammal vana”? ”Mest bekvämt”? ”Enklast”? ”Snyggast”? Var så ärliga som ni bara kan 😉
 • Slutligen – beskriv det alternativ som ni väljer och beskriv vilket resultat ni får. Är ni nöjda med ert val? Är ert val hållbart och i så fall utifrån vilken/vilka aspekter? Så här i efterhand, hade ni kunnat välja annorlunda och på så sätt kunna bidra till en än mer hållbar utveckling, vad tror ni?
Varje grupp lämnar in sitt ”spelschema” till mig. jag kommer att bedöma den del som är markerad med rött ovan!
Ni kommer få visa och jag kommer bedöma er:
Analysförmåga: Ni visar att ni kan se konsekvenser av det samhälle vi lever i. Ni visar att ni kan se konsekvenser ur olika perspektiv (miljö, ekonomi, socialt)
Analysförmåga: Ni visar att ni kan resonera kring olika förslag som kan bidra till en mer hållbar utveckling. Ni visar att ni kan se positiva samt negativa konsekvenser av era förslag ur olika perspektiv (miljö, ekonomi, socialt)
Kommunikativa förmågan: Ni visar att ni underbygger ert resonemang med fakta, använder egna reflektioner och tankar för att utveckla ert resonemang ytterligare.
 Och du – glöm inte att ha kul medans ni spelar! Game on! 

tisdag 9 januari 2018

Det var bättre förr! – eller var det verkligen det?
– ett arbetsområde om hållbar utveckling

En hållbar utveckling innebär att naturtillgångarna används ur ett långsiktigt perspektiv med tanke på kommande generationer. Utgångspunkten i hållbar utveckling är människan och hennes möjligheter att leva på jorden. Olika dimensioner av den hållbara utvecklingen är ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling. Ansvaret för en hållbar utveckling finns både hos den enskilda individen och i samhället, såväl på regional, nationell som på internationell nivå.

10991235_1019681601393401_5070272333861750375_n.jpg

Den 30 november 2015 kallde FN till klimatkonferens i Paris. Förväntningarna från världens miljöorganisationer och forskare var stora då alla hoppades och tror att vi nu äntligen kommer att få ett nytt och bindande klimatavtal.
Inför det här mötet har världens länder lämnat förslag på vad de kan och vill göra för att till exempel minska sina utsläpp och ekonomisk bidra till att utveckla hållbara tekniklösningar. Sveriges regering har sagt att vi åker till konferensen med förhoppningen om att förhandlingarna ska leda till ett avtal som gör det möjligt att hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader Celsius som möjligt fram till år 2100.


Den stora frågan:

Vi har bara en jord med en viss mängd vatten, mark, energi och mineraler och för att dessa ska räcka till för idag och för framtiden måste vi inte bara hushålla utan också skapa en framtid där alla resurser återanvänds i ett enda stort kretslopp. Vi måste med andra ord skapa ett samhälle där vi är varsamma med jordens resurser och där vi hela tiden strävar efter hållbar utveckling. Om detta är världens forskare och politiker i stort sett helt överens och ändå verkar det vara så svårt. Under de här veckorna ska vi därför försöka svara på den stora frågan:

Varför har världens länder så svårt att skapa en mer hållbar utveckling?Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 • Du kommer att ta del av fakta, både från flippar, filmer, texter och material från olika källor.
 • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i basgrupp samt i helklass (EPA-metoden)
 • Du kommer få och få ge respons (själv- & kamratbedömning)
 • Du kommer att få möjlighet på lektionerna att öva på förmågorna utifrån det centrala innehållet.
 • Du kommer att få möjlighet att visa och få formativ feedback utifrån förmågorna och det centrala innehållet.

Precis som i tidigare arbetsområden kommer vi att använda oss av bloggen som en viktig del i undervisningen. Här kommer jag efterhand publicera de centrala begreppen, du kommer kunna ta del av samtliga lektionsplaneringar, se om det är ett övningstillfälle eller ett bedömningstillfälle samt vilka förmågor det är vi arbetar med under varje lektion.
På bloggen publicerar jag även flippar, övningar och material du ska ta del av. Håll dig uppdaterad!


Förmågor du kommer träna och jag kommer bedöma

Analysförmågan:
Du kommer få visa att du, utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor, kan redogöra för vilka konsekvenser detta har för människa, samhälle och natur.
Du kommer även få visa att du kan ge förslag på lösningar och vad dessa lösningar skulle kunna få för konsekvenser för människa, samhälle och natur. Till din hjälp har du bl.a analysmodellen

Kommunikativa förmågan:
Jag kommer att bedöma din förmåga att resonera och samtala kring innehållet i kursen. Du ska visa att ditt resonemang baseras på fakta och du ska visa att du kan utveckla dina tankar i flera tankeled. Till din hjälp har du bl.a sambandsmodellen (se nästa sida)

Begreppsförmågan:
Du ska visa att du kan använda ämnesspecifika begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder och hur begrepp och ord hör ihop.

Informationshanteringsförmåga:
http://webnews.textalk.com/upload/article/bild/425143-201005091431.jpgDu kommer få visa att du kan söka efter och samla ihop den information du vill ha. Du kommer även få visa hur du sorterar och använder informationen du fått. Du ska kunna veta skillnaden mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källors trovärdighet och relevans med hjälp av källkritiska begrepp.

Som alltid så skiljer vi på övning och bedömningstillfällen!

Centrala begrepp
hållbar utveckling
export
kretslopp
globalisering
global uppvärmning
import
växthuseffekt
industrialisering
skogsskövling
infrastruktur
föroreningar
postindustriellt samhälle
ekologiska fotavtryck
produktion
förbränning
återvinning
fossila bränslen
förnybara energikällor
övergödning
icke förnybar energikälla
råvaror
vattenkraft
solenergi