fredag 2 februari 2018

Handla hållbart!

Idag ska ni få testa hur ni kan göra "rätt" val i en butik när ni ska handla. Vissa av varorna är "vardagsvaror" sådana så vi handlar ofta, vissa är varor vi handlar mer sällan. Hur kan dina val påverka miljön?Klicka på bilden ovan, spela spelet, när du är klar ska du svara på följande frågor. 

1) Vilka symboler kan du som konsument rätta dig efter när du går och handlar? Hitta symbolerna och skriv förklaring vad de står för.

2) Vad finns i din familjs kyl, frys och skafferi? Vad av det skulle ni kunna vara utan eller göra ett annat val? 

3) Läs artikeln "Fiskpinnens resa", tillsammans ska ni fundera ut, hur skulle vi kunna undvika att fiskpinnen transporteras så långt innan den hamnar i våra frysdiskar. Vilka konsekvenser blir det av dagens transport och vilka blir det av ert förslag. Tänk både lång och kortsiktigt, individ och samhälle, lokalt och globalt. 


4) Om ni blir klara så kan ni gå till Fatta katastrofen och spela spelet om förorenat vatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar