söndag 25 februari 2018

Tänk om, tänk nytt

En matvarubutik kontaktar dig och behöver hjälp. De märker att trenden att få tag i färskt kött, nybakat bröd och alla sorts frukter, varje dag oavsett årstid eller dag ökar. Dock har butiken svårt att veta hur stor efterfrågan kommer att vara på respktive produkt.  Detta leder till att affären måste kasta både bröd, frukt och kött. Nu vill butikskedjan ha hjälp med följande:

1) Att slänga mat kostar mycket både för affären och konsumenten och påverkar miljön. Hur ska butikskedjan göra för att slänga mindre bröd.

Skriv ner tre förslag på vad butiken kan göra. Ni ska ta hänsyn till följande;

  • Kundernas önskningar att köpa färskt bröd varje dag
  • Kundernas behov av att köpa bröd till rimligt pris
  • Butikens önskan att slänga mindre
  • Butikens behov av att kunderna ska välja just dem att handla sitt bröd.
2) Titta på era förslag, vilket förslag är det bästa? Hur påverkar ert förslag människa, samhälle och miljö? Utveckla ert svar!

När ni är klara ska ni byta med en annan grupp och ge varandra respons utifrån matrisen i form av "Two stars and one wish"

3) I butiken finns frukt från världens alla hörn, dessa produceras i länder långt bort på många ställen används bekämpningsmedel. Butikskedjan vill arbeta för en hållbar miljö.
  • Skriv en lista på de frukter ni har ätit denna veckan
  • Sätt en stjärna på de frukter som kommer från annat land än Sverige
  • Skriv ner ett förslag till butiken där ni hjälper dem att få sina kunder att äta frukt och grönt efter säsong
  • Utveckla ert förslag utifrån människa samhälle och miljö
Varje grupp kommer att kort få presentera hur ni tänkt och vad ni kommit fram till. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar